เกี่ยวกับเรา

Fukuvi Thailand เป็นบริษัทในเครือ Fukuvi Chemical Industry Co., Ltd. และเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในนามบริษัทฟูคูวี นอกจากนั้นยังรับผลิต OEM ผลิตภัณฑ์อื่นๆให้กับบริษัททั่วโลก Fukuvi Chemical Industry Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตพลาสติกขึ้นรูปสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟุกุอิ โดยที่ฟูคูวีมีสำนักงานขาย และโรงงานผลิตอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น และในต่างประเทศ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496 เราดำเนินการผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์มานานกว่า 50 ปี และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้เราสามารถพัฒนากระบวนการรีดขึ้นรูปพลาสติก และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ฟูคูวี ช่วยให้งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และอีกทั้งช่วย ยกระดับการใช้งานและความสะดวกสบายสำหรับที่อยู่อาศัยในอนาคต ในส่วนของการผลิต OEM ของเรา ได้มีการทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลิตวัสดุที่มีคุณภาพสูง และการออกแบบด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยีการอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกที่เหนือชั้นของ ฟูคูวี พร้อมกับบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ และได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจากส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยให้เราสามารถผลักดันมาตรฐานในด้านนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และคุณภาพภายในอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า

เกี่ยวกับเรา

Fukuvi Thailand เป็นบริษัทในเครือ Fukuvi Chemical Industry Co., Ltd. และเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในนามบริษัทฟูคูวี นอกจากนั้นยังรับผลิต OEM ผลิตภัณฑ์อื่นๆให้กับบริษัททั่วโลก Fukuvi Chemical Industry Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตพลาสติกขึ้นรูปสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟุกุอิ โดยที่ฟูคูวีมีสำนักงานขาย และโรงงานผลิตอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น และในต่างประเทศ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496 เราดำเนินการผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์มานานกว่า 50 ปี และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้เราสามารถพัฒนากระบวนการรีดขึ้นรูปพลาสติก และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ฟูคูวี ช่วยให้งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และอีกทั้งช่วย ยกระดับการใช้งานและความสะดวกสบายสำหรับที่อยู่อาศัยในอนาคต ในส่วนของการผลิต OEM ของเรา ได้มีการทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลิตวัสดุที่มีคุณภาพสูง และการออกแบบด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยีการอัดรีดขึ้นรูปพลาสติกที่เหนือชั้นของ ฟูคูวี พร้อมกับบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ และได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจากส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยให้เราสามารถผลักดันมาตรฐานในด้านนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และคุณภาพภายในอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า

ปรัชญาบริษัท

ภารกิจองค์กร

เราสร้างประสบการณ์ผ่านการทดทองวิจัย และพัฒนา ไปพร้อมๆกับการรักษาสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอื้อต่อชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งรักษาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างสังคมในเชิงบวกตลอดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

ปรัชญาบริษัท

ภารกิจองค์กร

เราสร้างประสบการณ์ผ่านการทดทองวิจัย และพัฒนา ไปพร้อมๆกับการรักษาสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอื้อต่อชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งรักษาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างสังคมในเชิงบวกตลอดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อสร้างและให้ค่านิยมใหม่ผ่านการทดลองวิจัยทางเคมี ไปพร้อมๆกับการรักษาสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอื้อต่อชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งรักษาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างสังคมในเชิงบวกตลอดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

สร้าง Fukuvi Group ให้เป็นกลุ่มบริษัทที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีแนวคิดให้บุคลากรเติบโตควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของบริษัท

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อสร้างและให้ค่านิยมใหม่ผ่านการทดลองวิจัยทางเคมี ไปพร้อมๆกับการรักษาสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอื้อต่อชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งรักษาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างสังคมในเชิงบวกตลอดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

สร้าง Fukuvi Group ให้เป็นกลุ่มบริษัทที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีแนวคิดให้บุคลากรเติบโตควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของบริษัท

แผนดำเนินธุรกิจ

1. ขยายธุรกิจของเราไปสู่ตลาดที่กำลังเติบโต
2. สร้างผลกำไรด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
3. สร้างระบบการจัดการ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสิ่งใหม่

แผนดำเนินธุรกิจ

1. ขยายธุรกิจของเราไปสู่ตลาดที่กำลังเติบโต
2. สร้างผลกำไรด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
3. สร้างระบบการจัดการ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสิ่งใหม่

ภารกิจของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยความตรงต่อเวลา ถูกต้อง และอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด เรามีทีมวิศวกรที่จะช่วยแก้ปัญหา และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ที่สามารถช่วยคุณปรับแต่งการออกแบบของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ ความเหมาะสม และรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานเอาไว้

ภารกิจของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยความตรงต่อเวลา ถูกต้อง และอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด เรามีทีมวิศวกรที่จะช่วยแก้ปัญหา และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ที่สามารถช่วยคุณปรับแต่งการออกแบบของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ ความเหมาะสม และรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานเอาไว้

เกี่ยวกับเรา